Μαιευτήρας
Μαστολόγος
Ογκολόγος
Καρκίνος του μαστού
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Μαστολογία
Μαστός
παθήσεις μαστού

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

υπερηχογράφημα μαστού
καρκίνος
Μαστολογία
Εξειδικευμένες υπηρεσίες
Ογκολογίας
Συχνές ερωτήσεις

Πλήρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 1. M. Otte*, M. Zafrakas*, L. Riethdorf, U. Pichlmeyer, Th. Löning, F. Jänicke, and K. Pantel. (*These authors equally contributed to this work). MAGE-A gene expression profile in primary breast cancer. Cancer Research 2001 Sep 15; 61(18): 6682-6687.

 2. E. Kostopoulou, K. Dragoumis, M. Zafrakas, Z. Myronidou, S. Aggelidou, J. Bontis. Primary osteosarcoma of the uterus: Report of a case with immunohistochemical analysis. Acta Obstet Gynecol Scand 2002; 81: 678-680.

 3. E. Kostopoulou, K. Dragoumis, D. Kellartzis, M. Zafrakas, A. Kriaka, A. Leontsini. Primary myxoid chondrosarcoma of uterus: Report of a case with immunohistochemical study. Eur J Gynaec Oncol 2003; 24(1):76-78.

 4. P. Tampakoudis, E. Assimakopoulos, M. Zafrakas, Ph. Tzevelekis, E. Kostopoulou, J. Bontis. Pelvic echinococcus mimicking multicystic ovary. Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 22(2): 196-198.

 5. E. Assimakopoulos, M. Zafrakas, A. Athanasiades, V. Peristeri, P. Tampakoudis, J. Bontis. Klippel-Trenaunay-Weber syndrome with abdominal hemangiomata appearing on ultrasound as intestinal obstruction. Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 22(5): 549-550.

 6. I.D. Venizelos, M. Zafrakas, Κ. Dragoumis, E. Mandala, J. Bontis. Non-Hodgkin's lymphoma involving the uterine cervix after treatment for Hodgkin's disease. Leukemia and Lymphoma 2003; 44(12): 2155-2157.

 7. K. Dragoumis, T. Mikos, M. Zafrakas, E. Assimakopoulos, P. Stamatopoulos, J. Bontis. Endometriotic Uterocutaneous Fistula after cesarean section: A case report. Gynecol Obstet Inves 2004; 57(2): 90 – 92.

 8. P. Tampakoudis, M. Zafrakas, E. Kostopoulou, K. Dragoumis, T. Tsalikis, J. Bontis. Ovarian Sertoli-Leydig cell tumor with coexistent vaginal angiomyxoma: Case report and review of the literature. Eur J Gynaec Oncol 2004; 25(1): 116-118.

 9. I.D. Venizelos, M. Zafrakas, Κ. Dragoumis, P. Tzevelekis, D. Kellartzis, J. Bontis. Primitive Neuroectodermal Tumor (PNET) of the Uterine Isthmus. Eur J Gynaec Oncol 2004; 25(3): 384-386.

 10. M. Zafrakas, E. Kostopoulou, K. Dragoumis, T. Mikos, J. Papadimas, J. Bontis. Expression of estrogen receptors α and β in two uterine mesenchymal tumors after prolonged tamoxifen therapy.Eur J Gynaec Oncol 2004; 25(4): 530-533.

 11. E. Assimakopoulos, Α. Athanasiades, M. Zafrakas, K. Dragoumis, J. Bontis. Caudal Regression Syndrome and Sirenomelia in only one twin in two diabetic pregnancies. Clin Exp Obstet Gynecol 2004; 31(2): 151-153.

 12. Αthanasiadis A, Dadamogias Ch, Netskos D, Avramidis X, Zafrakas M, Mikos T, Apostolidis A, Assimakopoulos E, Bontis J. Fetal tachycardia: Is digitalis still the first-line therapy? Clin Exp Obstet Gynecol 2004; 31(4): 293-295.

 13. 13. T. Tsalikis, L. Zepiridis, M. Zafrakas, K. Dinas, J. Bontis. Endometrial lesions causing uterine bleeding in postmenopausal women receiving raloxifene. Maturitas 2005; 51(2): 215-218.

 14. P. Tampakoudis, E. Assimakopoulos, G. Grimbizis, M. Zafrakas, G. Tampakoudis, S. Mantalenakis, J. Bontis. Cesarean Section rates and indications in Greece: Data from a 24-year period in a teaching hospital. Clin Exp Gynecol Obstet 2004; 31(4): 289-292.

 15. K. Dragoumis, M. Zafrakas, I. Venizelos, D. Kellartzis, T. Mikos, E. Assimakopoulos, J. Bontis. Synchronous primary neoplasms of the uterine corpus and the ovary. Eur J Gynaec Oncol 2004; 25(6): 752-754.

 16. Athanasiadis AP, Tzannatos C, Mikos T, Zafrakas M, Bontis J. A unique case of conjoined triplets. Am J Obstet Gynecol 2005; 192: 2084-2087.

 17. Αthanasiadis A, Zafrakas M, Tarlatzis BC, Vaitsi V, Mikos T, Bontis J. Multifetal pregnancy reduction in pregnancies with a monochorionic component. Fertil Steril 2005; 83(2): 474-476.

 18. Dragoumis K, Mikos T, Zafrakas M, Assimakopoulos E, Venizelos I., Demertzidis H, Bontis J. Mucocele of the vermiform appendix with sonographic appearance of an adnexal mass. Gynecol Obstet Invest 2005; 59: 162-164.

 19. E. Assimakopoulos, M. Zafrakas, P. Garmiris, D.G. Goulis, A. Athanasiadis, K. Dragoumis, J. Bontis. Nuchal cord ultrasonographic diagnosis at term as a predictor of mode of delivery and perinatal outcome. Eur J Obstet Gynaecol RB 2005; 123: 188-192.

 20. M. Zafrakas*, M. Chorovicer*, I. Klaman, G. Kristiansen, P.J. Wild, U. Heindrichs, R. Knüchel-Clarke, E. Dahl. (*These authors equally contributed to this work). Systematic characterisation of GABRP expression in sporadic breast cancer and normal breast tissue. Int J Cancer 2006; 118: 1453-1459.

 21. R. Chekerov, I. Klaman, M. Zafrakas, D. Könsgen, A. Mustea , B. Petschke, W. Lichtenegger, J. Sehouli, E. Dahl. Altered expression pattern of topoisomerase IIα (TOP2A) in ovarian tumor epithelial and stromal cells after platinum-based chemotherapy. Neoplasia 2006; 8: 38-45.

 22. M. Zafrakas, B. Petschke, A. Donner, F. Fritzsche, G. Kristiansen, R. Knüchel, E. Dahl Expression analysis of Mammaglobin A (SCGB2A2) and Lipophilin B (SCGB1D2) in more than 300 human tumors and matching normal tissues reveals their co-expression in gynecologic malignancies.BMC Cancer 2006; 6: 88.

 23. Athanasiadis A, Mikos T, Zafrakas M, Diamanti V, Papouli M, Assimakopoulos E, Pados G, Tzevelekis F, Bontis J. Prenatal management and postnatal separation of omphalopagus and craniopagus conjoined twins. Gynecol Obstet Invest 2007; 64: 40-43.

 24. A. Athanasiadis, Τ. Mikos, M. Zafrakas. Prenatal Diagnosis and Management of Conjoined Fetuses. Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2007; 1(1): 96-104.

 25. E. Assimakopoulos, M. Zafrakas, P. Garmiris, D.G. Goulis, A.P. Athanasiadis, K. Dragoumis, J. Bontis. Fetal abdominal subcutaneous tissue thickness measured by ultrasound at term is associated with birth weight and mode of delivery. Clin Exp Obstet Gynecol 2007; 34(3): 171-174.

 26. Veeck J, Chorovicer Μ, Naami A, Breuer E, Zafrakas M, Bektas M, Dürst M, Kristiansen G, Wild PJ, Hartmann A, Knuechel R, Dahl E. The extracellular matrix protein ITIH5 is a novel prognostic marker in invasive node-negative breast cancer and its aberrant expression is caused by promoter hypermethylation. Oncogene 2008; 27(6): 865-876.

 27. Koensgen D, Mustea A, Klaman I, Sun PM, Zafrakas M, Lichtenegger W, Denkert C, Dahl E, Sehouli J. Expression analysis and RNA-localization of PAI-RBP1 (SERBP1) in epithelial ovarian cancer: association with tumor progression. Gynecol Oncol 2007; 107(2): 266-273.

 28. M. Zafrakas, TD. Theodoridis, L Zepiridis, ID Venizelos, T. Agorastos, J. Bontis. KIT protein expression in uterine sarcomas: an immunohistochemical study and review of the literature. Eur J Gynaec Oncol 2008; 29: 264-266.

 29. M. Zafrakas, B.C. Tarlatzis, T. Streichert, F. Pournaropoulos , U. Wölfle , S.J. Smeets, B. Wittek, G. Grimbizis, R. H. Brakenhoff, K. Pantel, J. Bontis, C. Günes. Genome-wide microarray gene expression, array-CGH analysis and telomerase activity in advanced ovarian endometriosis: High degree of differentiation rather than malignant potential. Int J Mol Med 2008; 21(3): 335-344.

 30. Athanasiadis AP, Zafrakas M, Polychronou P, Florentin-Arar L, Papasozomenou P, Norbury G, Bontis JN. Apert Syndrome: the current role of prenatal ultrasound and genetic analysis in diagnosis and counseling.Fetal Diagn Ther 2008; 24: 495-498.

 31. M. Zafrakas, I. Losen, R. Knüchel, E. Dahl. Enhancer of the rudimentary gene homologue (ERH) expression pattern in sporadic human breast cancer and normal breast tissue. BMC Cancer 2008, 8: 145.

 32. D Vavilis, M Zafrakas, DG Goulis, K Pantazis, T Αgorastos, JN Bontis. Hormone therapy for postmenopausal breast cancer survivors: a survey among Greek Obstetricians-Gynecologists. Eur J Gynaec Oncol 2009; 30(1): 82-84.

 33. L. Zepiridis, M.Zafrakas, TD Theodoridis, K. Kaplanis, K Dinas, J. Bontis. A unique case of palatinate tonsil metastasis from endometrial cancer.Eur J Gynaec Oncol 2009; 30(2): 229-230.

 34. G Pados, J Tympanidis, M Zafrakas, D Athanatos, JN Bontis. Ultrasound and MR-imaging in preoperative evaluation of two rare cases of scar endometriosis. Cases Journal 2008; 1:97.

 35. M Zafrakas, L Zepiridis, TD Theodoridis, ID Venizelos, A Papanicolaou, T Agorastos, J Bontis. ERBB2 (HER2) protein expression in uterine sarcomas. Eur J Gynaec Oncol 2009; 30(3): 292-294.

 36. M. Zafrakas, ID Venizelos, TD Theodoridis, L Zepiridis, T Agorastos, J Bontis. Virilizing ovarian hilus (Leydig) cell tumor with concurrent contralateral hilus cell hyperplasia: a rare diagnosis. Eur J Gynaec Oncol 2009; 30(3): 338-340.

 37. M. Zafrakas, AN Papanikolaou, ID Venizelos, T, Agorastos, JN Bontis. A rare case of renal cell carcinoma metastasizing to the uterine cervix. Eur J Gynaec Oncol 2009; 30(2): 239-240.

 38. Papachatzopoulos S, Theodoridis TD, Zafrakas M, Nikolakopoulos P, Molibas E. Broad ligament leiomyosarcoma in a premenopausal nulliparous woman: a case report and review of the literature. Eur J Gynaec Oncol 2009; 30(4): 452-454.

 39. TD Theodoridis, L Zepiridis, M Zafrakas, G Grimbizis, A Tantsis, D Kyrou, JN Bontis. Levonorgestrel-releasing intrauterine system vs. endometrial thermal ablation for menorrhagia. Hormones 2009; 8(1): 59-63.

 40. Agorastos T, Zafrakas M, Mastrominas M. Long-term follow-up after cervical cancer treatment and subsequent successful surrogate pregnancy. Reprod Biomed Online 2009; 19(2): 250-251.

 41. Zepiridis L, Zafrakas M, Theodoridis TD, Assimakopoulos E, Tzevelekis P, Athanatos D, Bontis JN, Tarlatzis BC. Human placental lactogen and color Doppler in predicting expulsion of retained adherent placenta: a new clinical observation. Arch Gynecol Obstet 2009; 280(6): 1041-1044.

 42. Pavlidou E, Zafrakas M, Papadakis N, Agorastos T, Benos A. Time trends of female breast cancer mortality in Greece during 1980-2005: a population-based study. Postgrad Med J in press.

 43. Pavlidou E, Zafrakas M, Papadakis N, Benos A, Agorastos T. Cervical, uterine corpus and ovarian cancer mortality in Greece during 1980-2005: a trend analysis.Int J Gyn Cancer in press.

  Γυναικολόγος Θεσσαλονίκη