Μαιευτήρας
Μαστολόγος
Ογκολόγος
Καρκίνος του μαστού
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Μαστολογία
Μαστός
παθήσεις μαστού

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

υπερηχογράφημα μαστού
καρκίνος
Μαστολογία
Εξειδικευμένες υπηρεσίες
Ογκολογίας
Συχνές ερωτήσεις

Βιβλία

Α. Διδακτορική διατριβή

"Entwicklung einer multiplexen semi-nested RT-PCR-Methode zur Analyse der MAGE-A-Genexpression beim primären Mammakarzinom" Μ. Zafrakas («Ανάπτυξη μίας multiplex semi-nested RT-PCR μεθόδου για την ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης των γονιδίων MAGE-A στον πρωτοπαθή καρκίνο του μαστού»). Εκπονήθηκε στη Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αμβούργου-Έππενντορφ. Aπονομή του τίτλου του διδάκτορα της Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, στις 6 Απριλίου 2001. Βαθμός: "magna cum laude" (άριστα). Αναγνώριση του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ στις 24 Ιουλίου 2001.

Β. Κεφάλαια σε βιβλία και διδακτικές σημειώσεις

 1. Prenatal Diagnosis and Management of Conjoined Fetuses. A Athanasiadis, Τ Mikos, M Zafrakas. In: Donald School Atlas of Fetal Anomalies. A. Kurjak, FA Chervenak, JM Carrera (eds.), Jaypee Brothers Medical Publishers LTD, New Delhi 2007, p. 237-244. (κεφάλαιο 17).

 2. Tεχνική και αποτελέσματα της επείγουσας βρογχοσκόπησης με το φορητό βρογχοσκόπιο. ΑΑ Παπαγεωργίου, Σ Μάγιερ, Δ Παραμυθιώτης, Μ Ζαφράκας, Κ Κατσώχης. Δημοσιεύτηκε στο βιβλίο «Εξελίξεις στη Χειρουργική 1998», σελ. 243.

 3. Πρόληψη-Πληθυσμιακός έλεγχος. Θ. Αγοραστός, Μ. Ζαφράκας. Δημοσιεύτηκε στο βιβλίο «Γυναικολογική Ογκολογία», ΣΚ Φωτίου (εκδ), Εκδόσεις ΠΧ Πασχαλίδης, Αθήνα 2009, σελ. 42-63. (Μέρος Ι – 3ο Κεφάλαιο).

 4. Απεικονιστικές Μέθοδοι για τη Δευτερογενή Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού. Μ. Ζαφράκας. Δημοσιεύτηκε στο βιβλίο «Νέες εξελίξεις στην πρόληψη και αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου», Θ. Αγοραστός, Α. Παπανικολάου, ΒΚ Ταρλατζής (εκδ.), University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 217-223. (Κεφάλαιο 32).

 5. Φυσιολογικός τοκετός. Μ. Ζαφράκας. Διδακτικές Σημειώσεις Μαιευτικής για τους φοιτητές του Μαιευτικού Τμήματος της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 2008.

 6. Αγωγή του τοκετού. Μ. Ζαφράκας. Διδακτικές Σημειώσεις Μαιευτικής για τους φοιτητές του Μαιευτικού Τμήματος της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 2008.

 7. Ισχιακή προβολή. Μ. Ζαφράκας. Διδακτικές Σημειώσεις Μαιευτικής για τους φοιτητές του Μαιευτικού Τμήματος της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 2008.

 8. Παράταση της κύησης. Μ. Ζαφράκας. Διδακτικές Σημειώσεις Μαιευτικής για τους φοιτητές του Μαιευτικού Τμήματος της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 2008.

 9. Πρόωρη ρήξη των υμένων. Μ. Ζαφράκας. Διδακτικές Σημειώσεις Μαιευτικής για τους φοιτητές του Μαιευτικού Τμήματος της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 2008.

 10. Πρόωρος τοκετός. Μ. Ζαφράκας. Διδακτικές Σημειώσεις Μαιευτικής για τους φοιτητές του Μαιευτικού Τμήματος της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 2008.

 11. Ασταθές σχήμα. Μ. Ζαφράκας. Διδακτικές Σημειώσεις Μαιευτικής για τους φοιτητές του Μαιευτικού Τμήματος της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 2008.

 12. Πρόκληση Τοκετού Μ. Ζαφράκας. Διδακτικές Σημειώσεις Μαιευτικής για τους φοιτητές του Μαιευτικού Τμήματος της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 2008.

 13. Ωκυτοκικά φάρμακα. Μ. Ζαφράκας. Διδακτικές Σημειώσεις Μαιευτικής για τους φοιτητές του Μαιευτικού Τμήματος της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 2008.

 14. Εμβρυϊκή δυσχέρεια. Μ. Ζαφράκας. Διδακτικές Σημειώσεις Μαιευτικής για τους φοιτητές του Μαιευτικού Τμήματος της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 2008.

 15. Δύσκολος τοκετός (Δυστοκία). Μ. Ζαφράκας. Διδακτικές Σημειώσεις Μαιευτικής για τους φοιτητές του Μαιευτικού Τμήματος της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 2008.

 16. Εμβρυουλκία. Μ. Ζαφράκας. Διδακτικές Σημειώσεις Μαιευτικής για τους φοιτητές του Μαιευτικού Τμήματος της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 2008.

 17. Καισαρική Τομή. Μ. Ζαφράκας. Διδακτικές Σημειώσεις Μαιευτικής για τους φοιτητές του Μαιευτικού Τμήματος της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 2008.

 18. Προηγούμενη Καισαρική Τομή. Μ. Ζαφράκας. Διδακτικές Σημειώσεις Μαιευτικής για τους φοιτητές του Μαιευτικού Τμήματος της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 2008.

 19. Διδακτικές Σημειώσεις Μυολογίας. Μ. Ζαφράκας. Διδακτικές Σημειώσεις Ανατομικής για τους φοιτητές του Μαιευτικού Τμήματος της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 2008.

  Γυναικολόγος Θεσσαλονίκη