Μαιευτήρας
Μαστολόγος
Ογκολόγος
Καρκίνος του μαστού
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Μαστολογία
Μαστός
παθήσεις μαστού

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

υπερηχογράφημα μαστού
καρκίνος
Μαστολογία
Εξειδικευμένες υπηρεσίες
Ογκολογίας
Συχνές ερωτήσεις

Ανακοινώσεις και ομιλίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

 1. Multiplex MAGE expression analysis in breast cancer. M. Otte, M. Zafrakas, K. Boege, K. Pantel. Παρουσιάστηκε στην ΧΧΧ. Τagung der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Αννόβερο, Γερμανία, 29.9-2.10.1999 (XXX. Συνάντηση της Γερμανικής Εταιρείας Ανοσολογίας). Η Περίληψη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ιmmunobiology Experimental and Clinical, Vol. 200, No. 3-5, September 1999, p. 613-614.

 2. Entwicklung einer multiplexen RT-PCR Methode zur Analyse der MAGE-A-Genexpression beim Mammakarzinom: Implikationen für eine adjuvante Immuntherapie (Ανάπτυξη μίας multiplex RT-PCR μεθόδου για την ανάλυση της έκφρασης των γονιδίων MAGE-A στον καρκίνο του μαστού: Δυνατότητες υποβοηθητικής ανοσοθεραπείας). Zafrakas M, Otte M, Böge K, Jänicke F, Pantel K. Παρουσιάστηκε στο 53. Kongress der DGGG -Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (53ο Συνέδριο της Γερμανικής Εταιρείας Γυναικολογίας και Μαιευτικής), Μόναχο, Γερμανία, 13-16 Ιουνίου 2000. Η Περίληψη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 2000, Suppl. 1, S.127.

 3. ΜΑGE-A gene expression pattern in primary breast cancer. M. Zafrakas, M. Otte, L. Riethdorf, U. Pichlmeyer, Th. Löning, F. Jänicke, and K. Pantel. Παρουσιάστηκε στο 3rd International Symposium on Minimal Residual Cancer (3o Διεθνές Συμπόσιο για τον Ελάχιστο Υπολειπόμενο Καρκίνο), Αμβούργο, Γερμανία, 16-18 Φεβρουαρίου 2001. Η Περίληψη δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συμποσίου.

 4. MAGE-A gene expression pattern in primary breast cancer and correlation to clinicopathological parameters. M. Otte, M. Zafrakas, L Riethdorf, Th. Löning, F.Jänicke, and K.Pantel. Παρουσιάστηκε στο 92ο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης για την Έρευνα για τον Καρκίνο (92nd Annual Meeting of the AACR - American Association for Cancer Research), Νέα Ορλεάνη, ΗΠΑ, 25-28 Μαρτίου 2001. Η Περίληψη δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

 5. Association of MAGE-A gene and Ki-67 expression in primary mammary tumors. M. Zafrakas, K. Pantel, J. Bontis. Παρουσιάστηκε στο 11th Interuniversity Symposium, Μultidisciplinary Approach in Oncology and Treatment Planning, Θεσσαλονίκη 29 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2001. Η Περίληψη δημοσιεύτηκε στον Τόμο Περιλήψεων του Συμποσίου, σελ. 36.

 6. MAGE-A gene expression analysis and correlation with uPA and PAI-1 protein levels in primary breast cancer. M. Zafrakas, K. Pantel, J. Bontis. Παρουσιάστηκε στο 11th Interuniversity Symposium, Μultidisciplinary Approach in Oncology and Treatment Planning, Θεσσαλονίκη 29 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2001. Η Περίληψη δημοσιεύτηκε στον Τόμο Περιλήψεων του Συμποσίου, σελ. 35.

 7. Report of a rare case of an ovarian Sertoli-Leydig tumour with a coexistent vaginal angiomyxoma. P. Tampakoudis, K. Dragoumis, T. Tsalikis, M. Zafrakas, E. Kostopoulou, J. Bontis. Παρουσιάστηκε στο 11th Interuniversity Symposium, Μultidisciplinary Approach in Oncology and Treatment Planning, Θεσσαλονίκη 29 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2001. Η Περίληψη δημοσιεύτηκε στον Τόμο Περιλήψεων του Συμποσίου, σελ. 41.

 8. Klippel-Trenaunay-Weber syndrome with abdominal hemangiomata appearing on ultrasound as intestinal obstruction. E. Assimakopoulos, M. Zafrakas, A. Athanasiades, V. Peristeri, P. Tampakoudis, J. Bontis. Παρουσιάστηκε στο 8° Ελληνοτουρκικό Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 4-5 Απριλίου 2003. Η Περίληψη δημοσιεύτηκε στον Τόμο Περιλήψεων του Συνεδρίου, σελ. 216.

 9. Prenatal diagnosis of duodenal atresia due to annular pancreas based on early demonstration of the "double bubble" sign at 22 weeks. E. Assimakopoulos, A. Athanasiadis, M. Zafrakas, T. Mikos, P. Tzevelekis, J Bontis. Παρουσιάστηκε στο 8° Ελληνοτουρκικό Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 4-5 Απριλίου 2003. Η Περίληψη δημοσιεύτηκε στον Τόμο Περιλήψεων του Συνεδρίου, σελ. 217.

 10. Prenatal Diagnosis of Caudal Regression Syndrome in one of two dizygotic twins in a diabetic pregnancy. E. Assimakopoulos, A. Athanasiades, M. Zafrakas, T. Mikos, K. Dragoumis, J. Bontis. Βραβεύτηκε για την παρουσίασή του στο 8° Ελληνοτουρκικό Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 4-5 Απριλίου 2003. Η Περίληψη δημοσιεύτηκε στον Τόμο Περιλήψεων του Συνεδρίου, σελ.218.

 11. Sirenomelia with renal agenesis in one of two dizygotic twins in a diabetic pregnancy. Α. Athanasiades, E. Assimakopoulos, M. Zafrakas, V. Drosou, E. Eustathiadis, J. Bontis. Παρουσιάστηκε στο 8° Ελληνοτουρκικό Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 4-5 Απριλίου 2003. Η Περίληψη δημοσιεύτηκε στον Τόμο Περιλήψεων του Συνεδρίου, σελ. 229.

 12. Caudal Regression Syndrome and Sirenomelia affecting only one twin in two diabetic, dizygotic pregnancies. E. Assimakopoulos, Α. Athanasiades, M. Zafrakas. Παρουσιάστηκε στο 13ο Παγκόσμιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία (13th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology), Παρίσι, 31 Aυγούστου-4 Σεπτεμβρίου 2003. Η Περίληψη δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 22(S1): 168.

 13. Multifetal reduction in triplet and quadruplet pregnancies with a monochorionic component. Αthanasiadis A, Zafrakas M, Apostolidis A, Assimakopoulos E, Mikos T, Tarlatzis B, Bontis J. Παρουσιάστηκε στο 13ο Παγκόσμιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία (13th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology), Παρίσι, 31 Aυγούστου - 4 Σεπτεμβρίου 2003. Η Περίληψη δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 22(S1): 170 (Ρ 371).

 14. The effect of betamethasone administration on maternal and fetal Doppler velocimetry and fetal biophysical profile score. Α. Athanasiadis T. Mikos, E. Assimakopoulos, M. Zafrakas, J. Bontis. Παρουσιάστηκε στο 13ο Παγκόσμιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία (13th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology), Παρίσι, 31 Aυγούστου-4 Σεπτεμβρίου 2003. Η Περίληψη δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 22(S1): 135 (Ρ 241).

 15. Transkriptionsprofil ovarieller Endometriose bei Infertilität-Patientinnen. Zafrakas M, Pournaropoulos F, Tarlatzis B, Streichert T, Grimbizis G, Pados G, Papadimas J, Bontis J. Διακρίθηκε ανάμεσα σε 846 ανακοινώσεις και παρουσιάστηκε ως ελεύθερη ανακοίνωση στη συνεδρία "Best of the Best – Reproduktionsmedizin und gynäkologische Endokrinologie" στο 55ο Συνέδριο της Γερμανικής Εταιρείας Γυναικολογίας και Μαιευτικής (55. Kongress der DGGG - Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe - Hamburg, 14-17 September 2004), Αμβούργο Γερμανίας, 14-17 Σεπτεμβρίου 2004. Η Περίληψη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Archives of Gynecology and Obstetrics, 2004, Vol. 270, Suppl. 1, S.13.

 16. Evaluation of GnRH antagonists in ovarian stimulation protocols for IVF cycles compared to GnRH agonists. F. Pournaropoulos, BC Tarlatzis, G. Grimbizis, M. Zafrakas, H. Billi, L. Zepiridis, G. Pados, J. Papadimas, J. Bontis. Παρουσιάστηκε στο 1ο Βαλκανικό Συνέδριο Αναπαραγωγής, Θεσσαλονίκη 24-26 Σεπτεμβρίου 2004. Η Περίληψη δημοσιεύτηκε στον τόμο Πρακτικών του Συνεδρίου.

 17. Prenatal management of conjoined twins. Report of two cases successfully treated. Athanasiadis A, Mikos T, Zafrakas M, Diamanti V, Papouli M, Assimakopoulos E, Pados G, Tzevelekis F, Bontis J. Παρουσιάστηκε στο 19ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής (ΧΙΧ Εuropean Congress of Perinatal Medicine), Αθήνα, 13-16 Οκτωβρίου 2004. Η Περίληψη δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2004; 16(S1): 110 (FC 3.8.6).

 18. GABRP, die pi-Untereinheit des GABA A Rezeptors, ist ein neues putatives Tumorsuppressorgen des Mammakarzinoms. M. Zafrakas, A. Bauer, M. Chorovicer, Knüchel-Clarke, E. Dahl. Παρουσιάστηκε στην 89η Ετήσια Σύνοδο της Γερμανικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής (89. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pathologie), Βούπερταλ, Γερμανία, 18-21 Μαΐου 2005.

 19. The role of the three-vessel view in the examination of the fetal heart at 22 weeks. E. Assimakopoulos, T. Mikos, M. Zafrakas, F. Rouvalis, A.Athanasiadis, J. Bontis. Παρουσιάστηκε στο 16ο Παγκόσμιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία (16th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology), Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία, 3-7 Σεπτεμβρίου 2006. Η Περίληψη δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Ultrasound Obstet Gynecol 2006; 28(4): 448-449 (ΟΡ04.36).

 20. Microarray-Genexpression, Array-CGH-Analyse und Telomerase-Akivität ovarieller Endometriose bei Infertilität-Patientinnen. M. Zafrakas. Ομιλία στο 56ο συνέδριο της Γερμανικής Εταιρείας Γυναικολογίας και Μαιευτικής (56. Kongress der DGGG - Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe), στη συνεδρία της Ελληνογερμανικής Εταιρείας Γυναικολογίας και Μαιευτικής (Deutsch-Griechische Geselschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe), Βερολίνο Γερμανίας, 19-22 Σεπτεμβρίου 2006.

 21. Prevention of cervical cancer. M. Zafrakas. Δύο διδακτικές ομιλίες ("Screening methods for prevention of cervical cancer" και "Primary prevention of cervical cancer through vaccination against HPV") σε διεθνές Σεμινάριο στο πλαίσιο του διεθνούς ερευνητικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης INTEREG III – Crossborder Health – Promotion of the border areas rural doctors' medical education in topics of technology and social medicine with the use of multimedia and the internet. Σμόλιαν, Βουλγαρία, 11-12 Μαΐου 2007.

 22. Akzeptabilität der HPV-Vakzinierung in Griechenland. Zafrakas M, Togaridou E, Mikos T, Argyriou T, Agorastos T, Bontis I. Παρουσιάστηκε στο 1ο Συνέδριο της Γερμανοελληνικής Εταιρείας Μαιευτικής-Γυναικολογίας (1. Tagung der Deutsch-Griechischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe), Θεσσαλονίκη, 9-10 Ιουνίου 2007.

 23. Wie oft würden Frauenärzte in Griechenland Hormontherapie bei Mammakarzinom-Patientinnen verschreiben? Vavilis D, Zafrakas M, Chatzigeorgiou K, Goulis D, Argyriou T, Bontis I.Παρουσιάστηκε στο 1ο Συνέδριο της Γερμανοελληνικής Εταιρείας Μαιευτικής-Γυναικολογίας (1. Tagung der Deutsch-Griechischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe), Θεσσαλονίκη, 9-10 Ιουνίου 2007.

 24. Sekundäre Prävention des Zervixkarzinoms in Griechenland: Vorläufige Ergebnisse des "Lysistrata"-Projektes. Argyriou T, Zafrakas M, Togaridou E, Mikos T, Agorastos T, Bontis I. Παρουσιάστηκε στο 1ο Συνέδριο της Γερμανοελληνικής Εταιρείας Μαιευτικής-Γυναικολογίας (1. Tagung der Deutsch-Griechieschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe), Θεσσαλονίκη, 9-10 Ιουνίου 2007.

 25. Estimated cord length by 3D ultrasound (VOCAL) in term pregnancies. Assimakopoulos E, Salonikidou E, Mikos T, Zafrakas M, Athanasiadis A, Bontis JN. Παρουσιάστηκε στο 17ο Παγκόσμιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία (17th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology), Φλωρεντία, 7-11 Οκτωβρίου 2007. Η Περίληψη δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Ultrasound Obstet Gynecol 2007; 30(4): 533-534.

 26. A SCORM compliant e-learning Platform for Cervical Cancer Prevention. ST Konstantinidis, A Kitsou, PD Bamidis, T Mikos, M Zafrakas, MM Nikolaidou, C Pappas, T Agorastos. Παρουσιάστηκε στο 21st IEEE International Symposium on Computer-based Medical Systems, Jyväskylä Φινλανδίας, 17-19 Ιουνίου 2008. Πλήρες άρθρο δημοσιεύτηκε στον τόμο πρακτικών του συμποσίου.

 27. Prevalence and high-risk HPV type distribution in Greece – Preliminary results from a cross-sectional study. Agorastos T, Togaridou E, Mikos T, Constandinides TC, Tympanidis J, Kyrou D, Salonikidou H, Athanatos D, Dambala K, Kitsou A, Vaitsi V, Chatzigeorgiou K, Zafrakas M, Bili H, Vavilis D, Bontis JN. Παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο EUROGIN 2008 για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (EUROGIN 2008, 8th International Multidisciplinary Congress – Joining Forces for Cervical Cancer Prevention), Nίκαια, Γαλλία, 12-15 Νοεμβρίου 2008.

 28. Vaccine acceptability: Preliminary results from a cross-sectional study in Greece. Agorastos T, Togaridou E, Mikos T, Constandinides TC, Tympanidis J, Kyrou D, Salonikidou H, Athanatos D, Kitsou A, Chatzigeorgiou K, Zafrakas M, Bili H, Vavilis D, Bontis JN. Παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο EUROGIN 2008 για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (EUROGIN 2008, 8th International Multidisciplinary Congress – Joining Forces for Cervical Cancer Prevention), Νίκαια Γαλλία, 12-15 Νοεμβρίου 2008.

 29. Clinical significance of fetal isolated borderline cerebral ventriculomegaly: Long-term follow-up of 54 cases and meta-analysis. AP Athanasiadis, P Polychronou, M Zafrakas, F Tzevelekis, A Kyriakopoulou, TD Theodoridis, P Papasozomenou, E Assimakopoulos, JN Bontis. Παρουσιάστηκε στην 29η Ετήσια Επιστημονική Συνάντηση της Εταιρείας Ιατρικής Μητέρας-Εμβρύου (29th Annual Meeting - The Pregnancy Meeting of the Society for Maternal-Fetal Medicine, 2009), Σαν Ντιέγκο, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, 26-31 Ιανουαρίου 2009. Η Περίληψη δημοσιεύτηκε στο Am J Obstet Gynecol 2008; 199 (6, Supp 1): S. 204.

 30. Entwicklung der Mortalität an Brustkrebs und genitalen Malignomen in den letzten 25 Jahren in Griechenland. Ζafrakas M. Παρουσιάστηκε στο 3ο Συνέδριο της Γερμανοελληνικής Εταιρείας Μαιευτικής-Γυναικολογίας (3. Tagung der Deutsch-Griechieschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe), Κέρκυρα, 3-5 Ιουλίου 2009.

 31. Pränatale Diagnose bei siamesischen Feten. Zafrakas M, Papasozomenou P, Athanasiadis A, Tarlatzis BC. Παρουσιάστηκε στο 3ο Συνέδριο της Γερμανοελληνικής Εταιρείας Μαιευτικής-Γυναικολογίας (3. Tagung der Deutsch-Griechieschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe), Κέρκυρα, 3-5 Ιουλίου 2009.

 32. Prenatal Diagnosis of Ectopic Intrathoracic Kidney. Papasozomenou P, Karavida A, Zafrakas M, Athanasiadis A, Tarlatzis BC. Παρουσιάστηκε στο 3ο Συνέδριο της Γερμανοελληνικής Εταιρείας Μαιευτικής-Γυναικολογίας (3. Tagung der Deutsch-Griechieschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe), Κέρκυρα, 3-5 Ιουλίου 2009.

 33. Obstetric and neonatal outcome after assisted fertilization vs. spontaneous conception: a comparative study. Pados G, Zafrakas M, Tsolakidis D, Bili H, Assimakopoulos E, Tarlatzis BC. Παρουσιάστηκε στο 3ο Συνέδριο της Γερμανοελληνικής Εταιρείας Μαιευτικής-Γυναικολογίας (3. Tagung der Deutsch-Griechieschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe), Κέρκυρα, 3-5 Ιουλίου 2009.

 34. The abnormal three-vessel and trachea view and single umbilical artery in screening for congenital heart anomalies at 22-23 weeks. EA Assimakopoulos, T. Mikos, M. Zafrakas, F. Rouvalis, A. Athanasiadis, BC Tarlatzis. Παρουσιάστηκε στο 19ο Παγκόσμιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία (19th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology), Αμβούργο, 13-17 Σεπτεμβρίου 2009. Η Περίληψη δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Ultrasound Obstet Gynecol 2009; 34(S1): 186.

  Γυναικολόγος Θεσσαλονίκη